Schulden

Schulden

Bewindvoering is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u heeft te maken met schulden kan de bewindvoerder trachten een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s). Bij problematische schulden zal uw bewindvoerder de schuldregeling uit handen geven en zal er een procedure schuldhulpverlening aangevraagd worden via de gemeente.

Uw bewindvoerder en de schuldhulpverlenende instantie zullen bij het traject schuldregeling nauw samenwerken.
Wanneer u problematische schulden heeft, zullen wij u uitvoerig informeren over een minnelijke en eventueel een wettelijke schuldregeling (het zogenaamde WSNP-traject).