Organisatie

Beschermingsbewind Noord is een organisatie die zich bezig houdt met financiële zorgverlening. Onze doelstelling is goed rentmeesterschap na te streven.

Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen. Ook zijn er veel mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn geraakt die op eigen kracht niet kunnen worden opgelost.

Deze mensen wil Beschermingsbewind Noord een helpende hand bieden. De diensten die we hiervoor kunnen bieden zijn: bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer.

Onze medewerkers zijn gediplomeerde bewindvoerders. Onze drijfveer is dat we mensen willen helpen, hierbij vinden we het belangrijk om dit op een eerlijke, veilige en professionele manier te doen.

Op deze pagina vindt u informatie over wat ons drijft, wie we zijn en hoe we ons werk willen doen.