Visie/Missie

Missie

Cliënten een veilige financiële omgeving bieden in een steeds complexere wereld

Visie

Vanuit een Christelijke levensovertuiging bieden wij bewindvoering op basis van duidelijke afspraken met respect voor onze medemens. Wij voeren het bewind en beschermen de vermogensrechtelijke belangen van hen die daartoe zelf niet instaat zijn. Wij doen dit op een integere wijze, waarbij de verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat en we maatwerk leveren waar dat mogelijk is. We doen dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid (ethisch handelen) in een open communicatie (bestaand uit de elementen Waarheid, Juistheid en Authenticiteit) zodat we een reëel uitzicht bieden op verbetering in de situatie van de cliënt en andere betrokkenen.