Budgetbeheer

Budgetbeheer

Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen.

Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen u en Beschermingsbewind Noord. U kunt deze overeenkomst zelf opzeggen.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget.

Wat mag u verwachten van Budgetbeheer:

  • Het openen van een beheer- en leefgeldrekening
  • Het aanvragen van uitkeringen
  • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen
  • Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
  • De jaarlijkse aangifte inkomensbelasting (box 1)
  • De contacten met diverse instellingen
  • De doorbetaling van de vaste lasten volgens een persoonlijk budgetplan
  • De behandeling en doorzending van uw post
  • Reserveringen voor onvoorziene kosten