Voor wie?

Bedrijven

Wanneer uw werknemer regelmatig verzoekt om een voorschot, of te maken krijgt met loonbeslag kan dit een signaal zijn dat er financiële problemen zijn.  Deze financiële problemen kunnen leiden tot verzuim, concentratieproblemen en in het ergste geval fraude of diefstal. De afgelopen jaren constateerde 70% van de werkgevers een drastische stijging in het aantal loonbeslagen. Als werkgever kunt u deze problemen op de werkvloer voorkomen en uw werknemer met financiële problemen helpen door ons in te schakelen.

Kerken

Kerken en diaconieën hebben vaak een zorgplicht tegenover haar leden. Wanneer er leden zijn die financiële problemen hebben kunt u als kerk helpen om een oplossing te bieden.

Zorg

WIJ WILLEN ER ZIJN VOOR:

Mensen die door (verstandelijke) handicaps, geestelijke beperkingen of ziekte niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
Ouders en familie die zich zorgen maken over de financiële toekomst van hun gehandicapte kind.
Mensen die vastgelopen zijn in hun leven en die financiële rust en stabiliteit willen.