Kwaliteitsreglement

Kwaliteitsregelement

•  Beschermingsbewind Noord wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en voldoet aan de Kwaliteitsverordening versie 01-01-2022 van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI) en aan en de kwaliteitseisen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).