Wat wij doen

Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen. Ook zijn er veel mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn geraakt die op eigen kracht niet kunnen worden opgelost.

Deze mensen wil Beschermingsbewind Noord een helpende hand bieden. De diensten die we hiervoor kunnen bieden zijn: bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer.

WIJ WILLEN ER ZIJN VOOR:

  • Mensen die door (verstandelijke) handicaps, geestelijke beperkingen of ziekte niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
  • Ouders en familie die zich zorgen maken over de financiële toekomst van hun gehandicapte kind.
  • Mensen die vastgelopen zijn in hun leven en die financiële rust en stabiliteit willen.